fbpx

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới Thiệu

Phan Rang Explorer trước hết là một giấc mơ thành hiện thực, ra đời từ sự hợp tác của hai chuyên gia du lịch và một đội ngũ được định hướng bởi những giá trị giống nhau. Du lịch đã phải trả một cái giá đắt cho Covid 19. Hệ quả tích cực của thực trạng này đã cho phép chúng ta suy nghĩ lại và phát minh lại du lịch bền vững, gần gũi với con người và thiên nhiên. Khu vực Phan Rang cung cấp nhiều tài sản cho phép chúng tôi liên kết quyền tự do đi lại, khám phá và học hỏi với tầm nhìn của chúng tôi về một nền du lịch tôn trọng và có trách nhiệm.

Phan Rang Explorer cam kết đóng góp vào sự phát triển và hấp dẫn du lịch địa phương có trách nhiệm

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho ngành du lịch và lữ hành được quan tâm hơn. Chúng tôi mong muốn giúp phát minh lại ngành công nghiệp vì lợi ích lâu dài của người dân địa phương, môi trường cũng như khách du lịch. Toàn bộ tiền đề kinh doanh của chúng tôi là tiếp thị và phân phối các ngày lễ có trách nhiệm hơn, do đó tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân địa phương, thu nhập cao hơn cho người dân địa phương, tăng lợi ích cho việc bảo tồn và giảm tác động môi trường, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường địa phương và các nền văn hóa.

Hoạt động tình nguyện và cộng đồng

Công ty của chúng tôi sẽ khuyến khích nhân viên của mình tình nguyện. Họ có thể tình nguyện thông qua các chương trình được tổ chức trong nội bộ hoặc bên ngoài. Công ty chúng tôi có thể tài trợ cho các sự kiện tình nguyện từ các tổ chức khác.